• Druhy pomoci, psychoterapie, psychoterapeutických přístupů a dalších metod

  Dříve než se rozhodnete vstoupit do terapie či nějaké služby, zkuste zjistit, co který přístup obnáší, v čem jsou jeho limity a jak by pro Vás mohl být užitečný. Měřítkem dobré terapie či služby jste vždy Vy sami – to, jak se cítíte Vy a co Vám to přin …

 • Jak se léčí anorexie

  Jak jsem už psal, neexistuje jediný správný způsob léčby mentální anorexie, různí terapeuti používají a kombinují různé postupy. S čím se tedy můžete setkat v terapii? První věc, kterou by měl nemocný v terapii dostat, je pochopení a respekt ? nikdo vá …

 • Jak se léčí bulimie

  Kdo četl kapitolu o léčbě anorexie, jistě si všimne, že některé pasáže se tu opakují. Řada věcí v psychoterapii je společných pro léčbu většiny potíží, další jsou shodné pro léčbu poruch příjmu potravy. Ani zde není jediný správný způsob léčby mentální …

 • Jak se léčí záchvatovité přejídání

  Pro léčbu záchvatovitého přejídání platí skoro vše z kapitoly o léčbě bulimie. Namísto bulimického kolotoče pracujeme v terapii s přejídacími epizodami. Důležité je pracovat na změně stravovacích návyků, přejídání totiž souvisí s nárůstem tělesné hmotn …

 • Léčí léky od psychiatra?

  Při návštěvě psychiatra nám může být nabídnuto užívání psychofarmak. Bylo zde už ale řečeno, že neexistuje lék, který by dokázal vyléčit poruchu příjmu potravy. Kolem léků můžeme mít řadu otázek, někdy nedůvěru a předsudky. <b>K čemu tedy psychof …

 • Jak to chodí u psychologa, psychiatra, psychoterapeuta?

  Jak se objednám a co bude dál: ? <b>Kontakt na odbornou pomoc</b> můžete dostat od Vašeho praktického lékaře, od známých nebo si ho najdete sami ? doporučujeme získaný kontakt ověřit, nejlépe jej získat od někoho, komu důvěřujete. ? <b …

 • Základní druhy terapie

  Neexistuje pouze jediný postup v léčbě, který zaručeně vede k uzdravení. Je dobré mít představu o tom, jaké existují druhy terapie a ideální je mít možnost si s pomocí odborníka vybrat. Protože to, co je dobré pro někoho jiného, nemusí být dobré pro ná …

 • V čem mi může pomoci psychiatr a v čem psycholog? A kdo je to psychoterapeut?

  Profese psychologa a psychiatra nestojí proti sobě, ale ideálně naopak spolupracují, tvoří společně jeden tým a hledají spolu s Vámi možnosti a cestu k uzdravení. Spolupráce psychologa s psychiatrem spočívá v komunikaci o Vašich potřebách, o Vašem zdra …

 • Proč se začít léčit

  Přesto že dnes již většina lidí, kteří trpí poruchou příjmu potravy ví, že jde o závažné onemocnění, které s sebou přináší řadu vážných tělesných i duševních problémů a může končit i smrtí, nebývá vůbec jednoduché rozhodnout se léčit. Proč tomu tak býv …

 • Kde a u koho hledat pomoc

  Nejbezpečnější způsob léčby je vyhledat odborníka, který se přímo zabývá terapií poruch příjmu potravy, domluvit si s ním konzultaci a společně zvolit další vhodný postup. To ale nemusí být vždy vůbec jednoduché. Proč? Kontakt na odborníka si můžeme na …

 • Hospitalizace nemocných mentální anorexií a bulimií

  Léčba mentální anorexie a bulimie bývá dlouhodobějším procesem, v němž pobyt na lůžku psychiatrické kliniky či léčebny může být důležitým krokem k uzdravení. Kdy je hospitalizace nutná, kdy je pouze doporučeným krokem a kdy se bez ní obejdeme? <b …