Internetový portál idealní.cz, dříve pppinfo, se zabývá tématem poruch příjmu potravy – mentální anorexií, bulimií a záchvatovitým přejídáním. Naším hlavním cílem je, aby zde široká veřejnost našla užitečné a praktické informace. Nabízíme i služby pro odbornou veřejnost a studenty pomáhajících profesí.

Obsah portálu

To se snažíme zprostředkovat pomocí odborných článků, nejrůznějších konkrétních návodů a doporučení (např. práce s jídelníčkem), nabídkou kontaktů na kvalitní odbornou pomoc či vybranou literaturu. Důležitou součástí portálu je možnost návštěvníků podělit se o své zkušenosti s těmito problémy nebo o nich přímo diskutovat. Také nabízíme odkaz na odbornou internetovou poradnu, kde je možné se bezplatně obrátit se svými problémy na psychologa.

Odborná garance

Podstatná je odborná garance celého projektu. Portál vznikl na jaře 2002 ve spolupráci klinického psychologa Mgr. Jana Kulhánka (Dětská psychiatrická klinika FN Motol, Praha) a Doc. Hany Papežové (Psychiatrická klinika VFN Ke Karlovu, Praha) s podporou Svépomocné asociace pacientů s poruchou příjmu potravy (SAPPP).

Portál byl spuštěný na jaře 2002, od té doby si získal značný zájem veřejnosti, ale i médií a stal se nejvyhledávanějším zdrojem informací o mentální anorexii, bulimii a přejídání v České republice i na Slovensku.

Důležité upozornění

Všechny texty v tomto portálu jsou chráněné a nelze je jinde uveřejnit bez našeho souhlasu.