Nemoc nastupuje nejčastěji v pubertě a adolescenci, postihuje v 95% dívky. Vyznačuje se:

1. Odmítáním udržovat svou tělesnou hmotnost na či nad minimální váhou vzhledem k věku a výšce, BMI (Body Mass Index) klesne pod 17,5. Nízkou hmotnost si nemocný způsobuje sám – odmítáním jídla, cvičením, zvracením či užíváním projímadel.
2. Intenzivní strach z přírůstku hmotnosti navzdory podváze.
3. Popírání tělesné podváhy, narušené vnímání svého těla – navzdory podváze si připadá nemocný normální či tlustý.
4. Tělesná hmotnost či stavba těla má nepatřičný vliv na sebevědomí.
5. U dívek a žen ve fertilním věku amenorhea – nepřítomnost nejméně tří po sobě jdoucích menstruačních cyklů.

Jak dál

Poruchy příjmu potravy jsou zdraví velmi nebezpečné, nejsou-li léčeny, mohou nakonec způsobit metabolický rozvrat a smrt. Při podezření na anorexii či bulimii doporučujeme konzultaci s lékařem, u dětí a dospívajících bývá první volbou obvodní lékař. Přehled odkazů na odborníky najdete v rubrice ‚kontakty‚, další informace získáte v rubrice ‚články‚. Další informace můžete hledat na internetu pomocí adres z rubriky ‚odkazy‚.
Přehledné informace o zdravotních důsledcích a rizikách, spojených s mentální anorexií a bulimií najdete zde.