Konference o poruchách příjmu potravy 2017

konference 2017Mezinárodní interdisciplinární konference o poruchách příjmu potravy a obezitě

Pořadateli konference jsou Psychiatrická klinika  1. LF UK a VFN, Sekce pro poruchy příjmu potravy Psychiatrické společnosti ČLS JEP

a  E-clinic, z.ú. Akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání a ohodnocena kredity pro všechny spolupracující profese.

Organizační výbor a vědecký sekretariát: prof. MUDr. Hana Papežová, Csc. a MUDr. Petra Uhlíková

XI. ročník 2017

9. – 10. 6. 2017. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Více informací včetně způsobu úhrady konferenčního příspěvku najdete zde.

Komiks o mentální anorexii

Koláž dvou dívek, které dobře věděly, o čem psaly. Chcete nahlédnout na do světa dívky, která onemocní anorexií, dostane se na psychiatrii, rozhodne se anorexie se zbavit a nastoupí na těžkou cestu uzdravení? Prohlédněte si komiks.

Naše videocentrum

<img border=“0″ src=“pic/movie.gif“ width=“54″ height=“54″ align=“left“><a href=“vyzkousejte_videoinfo.asp“>Video info</a> – podívejte se na videa o poruchách příjmu potravy a souvisejícími psychickými potížemi – v češtině i angličtině</p>

Pro odbornou veřejnost a studenty

Na našich stránkách najdete také články a odkazy, které jsou užitečné pro odbornou veřejnost. Vhodné je také využití BMI kalkulačky pro děti i dospělé či jídelní záznamy v rubrice Ke stažení