Konference o poruchách příjmu potravy 2017

konference 2017Mezinárodní interdisciplinární konference o poruchách příjmu potravy a obezitě

Pořadateli konference jsou Psychiatrická klinika  1. LF UK a VFN, Sekce pro poruchy příjmu potravy Psychiatrické společnosti ČLS JEP

a  E-clinic, z.ú. Akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání a ohodnocena kredity pro všechny spolupracující profese.

Organizační výbor a vědecký sekretariát: prof. MUDr. Hana Papežová, Csc. a MUDr. Petra Uhlíková

XI. ročník 2017

9. – 10. 6. 2017. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Více informací včetně způsobu úhrady konferenčního příspěvku najdete zde.