Proč se začít léčit

Přesto že dnes již většina lidí, kteří trpí poruchou příjmu potravy ví, že jde o závažné onemocnění, které s sebou přináší řadu vážných tělesných i duševních problémů a může končit i smrtí, nebývá vůbec jednoduché rozhodnout se léčit. Proč tomu tak bývá? Není snadné si přiznat, že takové potíže se nás týkají, že můžeme sami trpět poruchou příjmu potravy. Nejde tu jen o nedostatek informací, které jsou samozřejmě velmi důležité. Připustit si problémy s jídlem je někdy podobně těžké jako například pro kuřáka ? dokud bezprostředně nezažívám následky (zdravotní komplikace), problém se mě netýká. Může tu platit rčení: ?Slona nevidím, tedy slon není?. Zejména u mentální anorexie je těžké si přiznat, že jde o nemoc, protože na začátku naše okolí často oceňuje, že jsme zhubli, můžeme tak mít pozornost, která se nám líbí a o kterou nechceme přijít. U bulimie a záchvatovitého přejídání je zase velkou překážkou k tomu, abychom si své potíže plně uvědomili a začali s nimi něco dělat fakt, že přejídání a zvracení vnímáme jako selhání, slabost, stydíme ze za to. Pro sebe si to pak zdůvodníme, že je to jen naše osobní věc, do které nám nikdo nemá co mluvit. Skoro vždy za nerozhodností či odmítáním léčby stojí strach z toho, že jakákoliv změna povede určitě k přibírání na váze. Částečně je to také způsobeno nedostatkem informací o tom, jak přesně taková léčba probíhá. Také bývají pochybnosti o tom, jestli to vůbec stojí za to léčbu podstupovat. Řada nemocných se za své problémy stydí, vnímají je jako osobní selhání a bojí se o tom s kýmkoliv mluvit, tedy i s odborníkem. Důležité je vědět, že poruchy příjmu potravy lze úspěšně léčit a ten, kdo jde do léčby naplno, má velkou naději, že se úplně uzdraví. Je také pravda, že někdy je léčba náročná a trvá déle, než by si přáli všichni zúčastnění. Ale rozhodně to stojí zato. Jasným důvodem, proč se léčit, je fakt, že porucha příjmu potravy podstatným způsobem omezuje náš život, přináší do něj velké utrpení a čím déle to trvá, tím je to horší. Důležité je vědět, že opravdu málokdo na začátku, když začíná výrazněji omezovat příjem potravy, začne se přejídat a případně zvracet, si uvědomuje, že stojí na začátku mentální anorexie či bulimie. Proto určitě není správné nemocnému říkat, že si za své problémy může sám. Nikdo z nemocných si utrpení, které tyto problémy doprovází, opravdu nezaslouží. Mezi psychické potíže, které přímo souvisejí s poruchou příjmu potravy, patří podrážděnost, přecitlivělost, náladovost, pocity osamění, smutek. Kromě vlivu podváhy a špatné výživy (která souvisí i se zvracením) je velkou příčinou prožívání intenzivní nespokojenosti se sebou, strachu z chyby a nemožnost to s někým sdílet. Život, který se zúží jen na sledování jídla, postavy a bez blízkých lidí se žije opravdu těžko a ztrácí smysl. Přitom jde opravdu o důsledky nemoci, kterou umíme léčit. Pro někoho mohou být jasnou motivací k léčbě tělesné důsledky jako například ztráta menstruace, padání vlasů, větší kazivost zubů, zažívací potíže, bušení srdce, problémy s termoregulací. Je důležité vědět, že když na podobné potíže včas zareagujeme a rozhodneme se léčit, máme velkou šanci vše zvládnout bez následků. Nemusíme si tak vypěstovat například vážné problémy v zažívacím traktu, srdeční vadu či neplodnost. Více o důsledcích mentální anorexie a bulimie najdete <a href=“vyzkousejte_potize.asp“>zde</a>. Někdy bývá impulzem k léčbě stále se horšící situace v rodině či v partnerském vztahu, která přímo s poruchou příjmu potravy souvisí. Rodiče svým nemocným dětem nerozumí (což je intenzivní pocit na obou stranách), konflikty kolem jídla se rozšiřují i na další témata. Podobně trpí i partnerský vztah. Je důležité vědět, že i když se rodiče či partneři často na nemocného zlobí, bývá za tím intenzivní pocit bezmoci a strach, že svého blízkého ztratí. Začít se léčit pak znamená dát sobě i blízkým naději, že současné společné trápení nebude trvat věčně. Vyzkoušejte si: Jste-li v situaci, kdy uvažujete, zda se vás problém poruchy příjmu potravy týká, ověřte si své pochybnosti. Vyzkoušejte náš <a href=“vyzkousejte_test.asp“>Test rizik vzniku a rozvoje poruchy příjmu potravy</a>, buďte při jeho vypracovávání upřímní, děláte to pouze pro sebe. Také poslouchejte ostatní, pokud říkají, že hodně hubnete nebo mají pochybnosti o vašem stravování, pokuste se to brát alespoň chvíli vážně. Svou váhu si můžete ověřit v naší <a href=“vyzkousejte_bmi.asp“>BMI kalkulačce</a>, která jako jediná zohledňuje věk, pohlaví a nabízí rozmezí optimální tělesné hmotnosti. Jestliže už tušíte nebo přímo víte, že trpíte mentální anorexií, bulimií nebo záchvatovitým přejídáním, vezměte si čistý list papíru a rozdělte ho na dva sloupce. Do levého sloupce pište vše, co vás napadne k tomu, proč byste měli hned teď začít svůj problém řešit. Do pravého sloupce pište důvody, proč to nechat být. Tento list je jen pro vás, je důležité si vše promyslet, jde o důležité rozhodnutí.