Touha

Toto jsem napsala, když jsem měla depku, asi nemusím říkat, jak mi bylo… V tomto malém výtvoru je zobrazen boj s anorexií. Převážnš metafora. Je tu, jak vidím ppp já… Chtěla bys. Chtěla bys, viď??? Stojíš na břehu pod úpatím hory, bosá, nahá. Bosým chodidlem třeš si levý nárt. Chtěla bys ?! Tak plavej ! Plav ? Tady máš vysílačku, kdyby si se chtěla vrátit, ale ty nebudeš chtít, vím to. Chceš! Je to tvá touha. Tajný sen, tak plav?neohlížej se z5. Tak plav !!! Voda omílá tvé nahé tělo. Zimou se třeseš. Zuby drkotají. Do tváře šlehá ti vítr. Vysmívá se ti, ale ty plaveš dál?odhodlání, touha a ten cíl?ty to chceš dokázat Voda omílá tvé nahé tělo. Duše na tě sahají, stahují dolů, tak plav, přidej. Proudy tě zanáší. Voda omílá tvé nahé tělo. Ve vodě místy led. Holíma rukama ho rozbíjíš, teče krev, všechno bolí. Duše tě vytahují, už i andělé?ty ale plaveš dál. Však budeš toho litovat. Stojíš na druhém břehu. Líbí se ti tu, ale věci, lidi?vše na povrchu krásné, pod povrchem jed. Jdeš dál krajinou, od břehu se vzdaluješ?Tu stromy, bez listí. Zjišťuješ, že si udělal chybu..za tebou brána, nemůžeš z5. Volala si z plných plic, do propasti spadla jsi. Proto tvoje tělo teď hnije?Nemohla si z5. Zavřela si oči?tam, kde dříve tvoje maso, teď červi.