Dva roky zpátky

Z těla co hořelo žití plamenem, zvolna se ztrácela vůle. Vedena pevným zákonem, odřezávala kousky sebe. V obraze vnímala poslední krásu, než jí zrak vzala, Srdcová Královna jejího času. Vládkyně uzamkla ta tichá ústa kovově chladným polibkem. A tak se dívka nevidomá ztratila v zemi za zrcadlem. Nic se nezdálo tak jak bylo. Žily tu řády a čísla. Nic se tu nesmálo..neplakalo.. Jen Potřeba do ní vrůstá. Pálící Nutnost dává jí pocit vlastní ceny, ve ztrátě hledá zalíbení. A zvolna se kulisy mění.. A tahle princezna ve víru té vášně ztratila možnost se znovu ztrácet. I přes její pýchu dostavil se tu nezvaný host. Byl to neznámý pocit a jasně říkal dost. Byla to čistá pravda a ona už věděla proč. Dostala znovu možnost vstát,myslet a jít. Nevěřila však tomu a odmítala žít. Přistoupila na podmínky, co tlačily jí ke zdi, zapomněla vzpomínky.. a začala hodně jíst. Stýskalo se jí po vlastním šťastném světě, volala po něm a vyzívala ho zpátky. Pořád jí však unikal a nemohla se vrátit. Pak když se za sebe otočila, strnula v hrůze. Svůj život mařila a patřila k lůze. Možná tímto okamžikem vyrostla nad sebe. Netrápí se otazníkem kolik vážila. Jmenuje se Harmonie, není v zajetí těla. Dohrála teskná symfonie, Dirigentka dokonala.. Je mi téměř 27(167/58)..10let jsem měla ppp..nejmenší váha 38kg nejvyšší 89kg..