Následná péče u ppp – bakalářská práce

Na konci ukázky z textu celý soubor ke stažení ve romátu PDF. <br><br> Z úvodu:<br><br> ?Člověk pozná sám sebe, teprve když se dostane do křížku s překážkou.? (Exupéry, 2002, str. 75).<br> Za téma své bakalářské práce jsem si zvolil poruchy přijmu potravy. Proč právě toto téma? Má to několik důvodů. Od prvního ročníku studia na Pražské vysoké škole psychosociálních studií jsem měl možnost, a zároveň i povinnost, vykonávat praxi v nejrůznějších sociálních a psychoterapeutických zařízeních. K nejzajímavější a pro mě nejpřínosnější stáži jsem se dostal ve třetím ročníku. Byla to stáž ve Všeobecné fakultní nemocni na psychiatrické klinice, třetím oddělení, které se zabývá poruchami přijmu potravy. Jelikož jsem byl již ve třetím ročníku, bylo mi umožněno široké spektrum činnosti od příjmů, až po individuální terapii1. To vše pod supervizním vedením Doc. MUDr. H. Papežové, CSc. Je to tedy oblast, kde jsem měl možnost se detailně seznámit s léčebným zařízením, terapeutickými postupy, s pacienty i personálem a nasbírat mnoho zkušeností.<br> Za svůj největší úspěch na tomto oddělení považuji, že mi schválili projekt následné peče pro klientky, které prošli léčbou poruch přijmu potravy (především mentální anorexie a mentální bulimie). Právě o této následné péči pojednává má bakalářská práce. <br><br> <a href=“docs/psychs3.pdf“>Zavedení následné komunitně-skupinové péče u ppp</a> (1 000 kb) <p>