Volání o pomoc

Slyší mě někdo? Haló! Slyšíte?? Proč všichni přátele jenom mlčíte? Potřebuji Vás, Vaši oporu. Za drsnou tváří jde smutek rozpoznat. Nevím jak dál nechci tohle zažívat. Odpusťte mi ty strastné okamžiky. Slibuji, že mě neuvidíte umírat! Neotáčejte se zády..dřív jsme přece spolu večeřeli rádi?? Dejte mi čas já to překonám. Ale možná lžu sama sobě co když cestu ven neznám????