O.S. Anabell

Kontaktní centrum Anabell Praha nabízí pomoc a podporu osobám s poruchou příjmu potravy (mentální anorexií, mentální bulimií a záchvatovitým přejídáním) a jejich blízkým. Účelem této pomoci a podpory je společné hledání cesty k plnohodnotnému životu bez poruchy příjmu potravy.