Klub pro pacienty a zájemce o léčbu ppp

Informační setkání za účasti odborníků a pacientek, které léčbou aktuálně prochází, nebo ji v nedávné době úspěšně ukončily. Možnost nezávazné konzultace obtíží spojených s jídelním chováním, doporučení k odpovídající komplexní individualizované péči.