Ambulantní psychoterapie v centru PSYCHOTERAPIE ANDĚL

Psychologové a psychoterapeuti s dlouhodobou praxí nabízejí psychoterapii lidem s mentální anorexií, bulimií a psychogenním přejídání. Při léčbě volíme postupy adekvátně k věku nemocného a fázi onemocnění, nabízíme též nutriční poradenství a spolupráci s dalšími odborníky – lékaři. Také nabízíme práci s celou rodinou (rodinnou terapii), která je velmi účinná u nemocných dětí a dospívajících.