8. Mezinárodní a mezioborová konference o poruchách příjmu potravy

se bude se konat 3.-5.3. 2011 v Praze, převážně na Psychiatrické klinice a v prostorách děkanátu 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Záštitu konference přislíbili děkan1.LF UK, ředitel VFN Praha, Sekce pro Poruchy příjmu potravy ČPS ČLS a Asociace pro poruchy příjmu potravy. Na pořádání konference se bude tentokrát významně spolupodílet INTACT, mezinárodní výuková a výzkumná iniciativa podporovaná EU (Marie Curie Research Training Network) a vedená Centrem pro výzkum psychoterapie na Univerzitě v Heidelbergu. <p> Program konference a další informace najdete <a href=“http://amepra.cz/intact-pppkonference2011/uvod.html“ target=“_blank“><b>zde</b></a>. <p> Připravili jsme pro vás informační materiál, vše najdete v rubrice <a href=“x_konference_p.asp“>konference</a>. <p> Na těchto stránkách najdete také ke stažení <a href=“x_konference_supp.asp“>materiály z předchozích ročníků</a>.